CERTIFICATION PROCEDURE

When starting our cooperation, we inform you about the most important points in the certification procedure for organic farming companies:

A certificate of organic farming can be obtained from any natural or legal person (operator) producing, preparing or importing organic products.


1. To start the certification process, you must familiarize yourself with the following normative documents:
- Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labeling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91;
- Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of organic production, labeling and control schemes for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of products and their amendments
- Commission Regulation (EC) nR. No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards import arrangements for organic products from third countries and amendments thereto;
- Cabinet Regulations No. 485 (June 11, 2009) "Procedure for the monitoring and control of organic farming";
- Cabinet Regulations No. 1204 (20.10.2009) "Procedure for the circulation of animals and products thereof, which is not regulated by the European Union directly applicable legislation on organic farming"
2. STC will evaluate your company in accordance with the requirements of the above-mentioned regulatory enactments. You can get additional information about the certification procedure by contacting the STC office.
3. Upon receipt of your application, the STC will prepare and send you a certification service contract, a declaration and a letter of agreement for signing.
4. After receiving the signed contract, declaration and agreement protocol, STC will send you a package of documents and an invoice. Please read carefully the list of documents to be submitted and prepared. Please fill in the company description and production plan (ANN-F-BL-003) and the declaration (ANN-F-BL-005) in duplicate, one copy to STC by May 15.
5. After the payment is made, an expert visit will be arranged with you. The expert will evaluate the received documents, evaluate your company and issue an assessment report.
6. After the expert visit, in case of correction of the indicated deficiencies, in the case of a positive decision, you will receive a certificate of conformity (certificate, certificate) that your company meets the requirements of Regulation (EC) No. 834/2007, (EC) No. 889/2008.

To become a producer of organic products, apply to the SIA Certification and Testing Center.
Production companies until April 1 of the current year, processing companies all year round!

SERTIFIKĀCIJAS SHĒMAS DOKUMENTI

 

Informācija par dokumentiem, kuri jāsagatavo un jāiesniedz STC mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumiem

 

ANN-I-BL-004.1

Instrukcija Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas un augsnes paraugu noņemšanai, nosūtīšanai laboratoriskiem izmeklējumiem

ANN-I-BL-006

Novērojumu un neatbilstību klasifikācija

ANN-I-BL-008

Bioloģiskās lauks. sertifikācijas procedūru soļu izpildes instrukcija

ANN-I-BL-009

Pārbaužu veikšanas kārtība bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos

 ANN-I-BL-009.1.

Pārbaužu veikšanas kārtība bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos Trešajās valstīs.

ANN-BL-009.2.

Kritēriji pieteikumu izvērtēšanai atļaujas saņemšanai

ANN-I-BL-010

Kritēriji, izvērtējot zemes gabalu pārveides perioda atzīšanu, pagarināšanu, saīsināšanu BL

ANN-I-BL-010.1

Instrukcija sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai bioloģiskās lauksaimniecības jomā ievērojot Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 (Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §) Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

ANN-I-BL-014

SERTIFIKĀCIJAS SHĒMAS DOKUMENTI

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procedūra ražošanas uzņēmumiem (tajā skaitā trešās valstīs)

ANN-R-BL-001

1. Pielikums pie procedūras  ANN-R-BL-001 “Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas shēma”

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procedūra darbībai trešās  valstīs

ANN-R-BL-001.1-05.09.2014.-R0

Atbilstības apliecinājuma darbības sfēras paplašināšanas vai sašaurināšanas procedūra

ANN-R-BL-002

Lēmumu, pieņemšanas procedūra

ANN-R-BL-003

Starplēmumu, lēmumu pieņemšana  Pozitīvu testēšanas rezultātu gadījumā, informācijas sniegšana PVD

(1. pielikums procedūrai ANN-R-BL-003)

ANN-R-BL-003  1. pielikums

Procedūra bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta anulēšanai vai apturēšanai uz laiku

ANN-R-BL-004

Bioloģiskās lauksaimniecības marķējuma noņemšanas procedūra

ANN-R-BL-005

Sertifikācijas institūcijas atļauju izsniegšanas procedūra bioloģiskajā lauksaimniecībā

ANN-R-BL-007

Procedūra klienta pārejai sertifikācijas institūcijas maiņas gadījumā

ANN-R-BL-008

Sertifikācijas institūcijas procedūra zemes gabalu perioda atzīšanai, pagarināšanai, saīsināšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

ANN-R-BL-009

Procedūra, ja uzņēmuma atbilstības novērtēšanas pārbaude nenotiek operatora (klienta) vainas dēļ

ANN-R-BL-010

Risku vadības procedūra

ANN-R-BL-011

Bioloģiskās lauksaimniecības ārkārtas pārbaužu veikšanas procedūra

ANN-R-BL-012

Bioloģiskās lauksaimniecības tirdzniecības, pārstrādes uzņēmumu sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-013

Bioloģiskās lauksaimniecības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-013.1

Bioloģiskās lauksaimniecības mēslošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-014

Procedūra “Informācijas apmaiņa starp kontroles institūcijām”

ANN-R-BL-015

Procedūra “Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu novērtēšana”

ANN-R-BL-016

Procedūra “Atļauju izsniegšana konvencionālās sēklas, sēklas kartupeļu un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā”

ANN-R-BL-017

Procedūra

“Importa sertifikāta (NOP) izsniegšana bioloģisko produktu izvešanai uz ASV”

ANN-R-BL-019

Bioloģiskās lauksaimniecības importa no trešām valstīm sertifikācijas procedūra

ANN-R-BL-020