MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU UN AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU RAŽOŠANAS UZŅĒMUMU SERTIFIKĀCIJA

Mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu ražošanas uzņēmumiem, kas izlēmuši sertificēt savu uzņēmumu pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr.834/2007 un Komisijas Regulas (EK) Nr.889/2008 prasībām, papildus jāsagatavo sekojoša informācija:

  • Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegts apliecinājums par mēslošanas līdzekļa vai augu aizsardzības līdzekļa reģistrēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

  • Ražošanas procesa apraksts;

  • Ražošanas procesā izmantojamo ēku shēmas;

  • Ražošanas procesā izmantojamo iekārtu apraksts;

  • Izejvielu piegādātāji;

  • Piegādātāju sertifikātu kopijas;

  • Fasējuma veidi, iepakojums;

  • Marķējuma paraugi;

  • Neatbilstoša produkta atsaukšanas procedūra;

  • Realizācijas vietas, pircēju saraksts (sadarbības līgumi).

"Sertifikācijas un testēšanas centrs", SIA

Phone:+371 64130013
Fax: +371 64130010
E-mail: info@stc.lv
Darza 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126


Private policy

Requesites

Reg.nr. 40003025542

PVN LV 40003025542
AS Citadele bank, code PARXLV22
Bank count:  LV53 PARX 001 362 829 0004

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now