IZSOLES DATUMS

REZULTĀTI

PIEZĪMES

11.01.2016

Ar telpu nomas tiesību izsoles komisijas 11.01.2016. lēmumu (protokols Nr. 1) Dārza ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 telpas Nr. 54 ar kopējo platību 15.10 kvadrātmetri nomas tiesības ieguva SIA “EURO BULLS”, “Jaunāres-3”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.

Nomas līguma noslēgšanas termiņš 20.01.2016.

25.05.2016

Ar telpu nomas tiesību izsoles komisijas 25.05.2016. lēmumu (protokols Nr. 2) Dārza ielā 12, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 telpas Nr. 50 ar kopējo platību 14.80 kvadrātmetri nomas tiesības ieguva Lelde KRĪGERE, Izmēģinātāju iela 2-39, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126.

Nomas līguma noslēgšanas termiņš 03.06.2016.