DOKUMENTI BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM:

ANN-F-BL-002 Iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā

Uzņēmuma apraksts

Uzņēmuma apraksta dokumentus iesniedz jauni operatori (uzsākot sertifikāciju), vai gadījumos, kad operators paplašina sertificējamo jomu. 

ANN-F-BL-003.1.1.2 Uzņēmuma apraksts-vispārīgā informācija par uzņēmumu

ANN-F-BL-003.1.3. Uzņēmuma apraksts - augu sekas vai augu maiņas un mēslošanas plāns

ANN-F-BL-003.1.4. Uzņēmuma apraksts - lauksaimniecības dzīvnieki

ANN-F-BL-003.1.5. Uzņēmuma apraksts - biškopība

ANN-F-BL-003.1.6. Uzņēmuma darbības apraksts pārstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas un tirdzniecības  uzņēmumiem

ANN-F-BL-003.1.7.Uzņēmuma darbības apraksts bioģisko produktu importam no trešām valstīm

Piesardzības pasākumu plāns

Piesardzības pasākumu plānu operators sagatavo pirmo reizi uzsākot darbību un pārskata, ja notiek izmaiņas ražošanas procesā, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

ANN-F-BL-003-1.6.1. Augkopība - piesardzības pasākumu plāns

ANN-F-BL-003-1.6.2. Lopkopība-piesardzības pasākumu plāns

ANN-F-BL-003-1.6.3.-Biškopība-piesardzības pasākumu plāns

Ražošanas plāns

Operatori iesniedz par katru gadu līdz 25. maijam

Pirms ražošanas plāna dokumentu sagatavošanas, iepazīstieties ar instrukciju

ANN-F-BL-003-2.1.2. Ražošanas plāns 2020. gadam (1. Zemes izmantošanas apraksts. 2. Citas izmaiņas kopš iepriekšējās sertifikācijas)

ANN-F-BL-003-2.3. Lauku saraksts

ANN-F-BL-003-2.4.Plānotais mēslošanas līdzekļu izlietojums

ANN-F-BL-003-2.5.Plānotā augkopības produkcija

ANN-F-BL-003-2.5.1. Plānotā produkcija no piemājas, augļu un ogulāju dārzā augošām kultūrām

ANN-F-BL-003.2.6. Dzīvnieku skaits un plānotā lopkopības produkcija

ANN-F-BL-003.2.7.Barības devas aprēķins

ANN-F-BL-003-2.8.Lopbarības vajadzības aprēķins

ANN-F-BL-003-2.9 Bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības ražošanas nodalīšana

ANN-F-BL-003-2.10.Biškopība

ANN-F-BL-003-2.11. Realizētie plānotie primārie produkti

ANN-F-BL-003-2.12. Savvaļas augu un kultivēto ārstniecības augu, garšaugu ievākšana

ANN-F-BL-003-2.13. Gliemežu un slieku audzēšanas apraksts