Head of the Organic Farming Sector
DZINTARS VĪŅAUDS
Phone: +371 64130016;
Mob .: +371 29421585,
E-mail:   dzintars.vinauds@stc.lv

              sertifikacija.bl@stc.lv

Ražošana:

Chief expert

VIJA RĀKA
Phone: +371 64130016;
Mob .:  +371 27843534,
E-mail:    
vija.raka@stc.lv

Senior expert

ANITA RĀBANTE
Tālrunis: +371 64130021

Mob.:      +371 26192542

E-mail:  anita.rabante@stc.lv

Senior expert on organic farming
LĀSMA GRĪNBERGA
Phone: +371 64130016
Mob:    +371 26110124
E-mail: 
lasma.grinberga@stc.lv

Senior expert

AIJA KOTĀNE
Tālrunis:  +371 64130017

Mob.:      +371 26524168

E-mail:  aija.kotane@stc.lv

Senior expert on organic farming

INESE KIRILOVA

Tālrunis: +371 64130020

E-mail:  inese.kirilova@stc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības trešo valstu

sektora vadītāja, vecākā eksperte - auditore 

IEVA LĀCE

Mob.:        +371 22011496

E-pasts:    ieva.lace@stc.lv

Galvenā eksperte
SANTA RĪDERE   

Mob.:        +371 26192542

E-pasts:    santa.ridere@stc.lv 

Vecākā eksperte

INGA SKRINDA

Mob.:        +371 27031321

E-pasts:    inga.skrinda@stc.lv    

Chief expert

DAIGA TUKIŠA
Phone: +371 64130020;
Mob.:   +371 29220628,
E-mail:   
parstrade.bl@stc.lv

Chief expert

SANTA RĪDERE
Phone: +371 64130021;
Mob.:   +371 26192542,
Email:    
santa.ridere@stc.lv

Senior expert

INGA SKRINDA
Phone:   +371 64130021

Mob.:     +371 27031321

E-mail:    inga.skrinda@stc.lv