Head of the Organic Farming Sector
DZINTARS VĪŅAUDS
Phone: +371 64130016,
Mob .:  +371 29421585,
E-mail: dzintars.vinauds@stc.lv

            sertifikacija.bl@stc.lv

  

Chief Expert of Organic Farming
VIJA RĀKA   

Phone:   +371 64130016

Cell.:      +371 27843534

E-mail:    vija.raka@stc.lv 

Chief Expert of Organic Farming
DAIGA TUKIŠA   

Phone:   +371 64130020

Cell.:      +371 29220628

E-mail:    parstrade.bl@stc.lv

Chief Expert of Organic Farming

INGA SKRINDA

Phone:   +371 64130021

Cell.:      +371 27031321

E-mail:    inga.skrinda@stc.lv  

Chief Expert of Organic Farming

INESE KIRILOVA

Phone: +371 64130020

E-mail: inese.kirilova@stc.lv 

    

Bioloģiskās lauksaimniecības trešo valstu

sektora vadītāja, vecākā eksperte - auditore 
IEVA LĀCE  

Mob.:      +371 22011496

E-pasts:   ieva.lace@stc.lv

Ražošana:

Galvenā eksperte
VIJA RĀKA   

Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 27843534

E-pasts:    vija.raka@stc.lv 

Vecākā eksperte
ANITA RĀBANTE

Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 25141467

E-pasts:    anita.rabante@stc.lv 

Vecākā eksperte
LĀSMA GRĪNBERGA   

Tālrunis:   +371 64130016

Mob.:        +371 26110124

E-pasts:    lasma.grinberga@stc.lv
      

Vecākā eksperte
AIJA KOTĀNE   

Tālrunis:   +371 64130017

Mob.:        +371 26524168

E-pasts:    aija.kotane@stc.lv   

Chief Expert of Organic Farming
SANTA RĪDERE   

Phone:   +371 64130021

Cell.:      +371 26192542

E-mail:    santa.ridere@stc.lv   

    

Senior expert of Organic farming
LĀSMA GRĪNBERGA   

Phone:   +371 64130016

Cell.:       +371 26110124

E-mail:    lasma.grinberga@stc.lv
      

Senior expert of Organic farming
AIJA KOTĀNE   

Phone:   +371 64130017

Cell.:      +371 26524168

E-mail:    aija.kotane@stc.lv   

    

Senior expert of Organic farming

ANITA RĀBANTE
Phone:   +371 64130016

Cell.:      +371 25141467

E-mail:    anita.rabante@stc.lv  

Pārstrāde:

Galvenā eksperte
DAIGA TUKIŠA   

Tālrunis:   +371 64130020

Mob.:        +371 29220628

E-pasts:    parstrade.bl@stc.lv

 

Vecākā eksperte

INESE KIRILOVA

Tālrunis:  +371 64130020

e-pasts:   inese.kirilova@stc.lv